Support & Donate Privacyverklaring

Suppportanddonate verwerkt persoonsgegevens van website bezoekers voor marketing doeleinden en een betere gebruikerservaring. Deze verwerking gebeurt op grond van de Europese Algemene Verordening gegevensbescherming (AVG, of in Europa bekent als GDPR). Handhaving van deze regels wordt in Nederland uitgevoerd door de Autoriteit Persoonsgegevens. Voor meer informatie over deze wet verwijzen we u naar de website van de Autoriteit Persoonsgegevens.

U hebt het recht bij hen een klacht in te dienen wanneer u denkt dat wij niet goed omgaan met de verwerking van uw persoonsgegevens.

In deze Privacy Verklaring leggen we uit waarom en op welke manier we uw persoonsgegevens verwerken.

Identiteit en contactgegevens
Suppportanddonate
Marconistraat 5
2665 JE Bleiswijk
www.suppportanddonate.com
hello@suppportanddonate.com

Functionaris Gegevensbescherming
Wij hebben geen functionaris gegevensbescherming aangesteld, maar we helpen u graag met uw vragen over de AVG / GDPR. Hiervoor kunt u contact opnemen via bovenstaande contactgegevens.

Persoonsgegevens die wij verwerken
Suppportanddonate verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • E-mailadres
 • IP-adres
 • Internetbrowser en apparaat type

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Suppportanddonate verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Verzenden van onze digitale nieuwsbrief
 • U te kunnen e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Suppportanddonate analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van diensten af te stemmen op uw voorkeuren.
 • Suppportanddonate verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn.

Delen van persoonsgegevens met derden
Omdat wij uw privacy belangrijk vinden, zijn we open en transparant over alle persoonlijke gegevens die we verwerken en laten verwerken. Onderstaand treft u een overzicht aan van de betrokken partijen (derden) die uw gegevens verwerken:

 • Mailchimp, ten behoeve van het versturen de digitale nieuwsbrief
 • Facebook, ten behoeve van het gebruik van social media
 • Instagram, ten behoeve van het gebruik van social media

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Suppportanddonate bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Privacy rechten
Wij doen niets onwettig met u gegevens en dat betekent dat wij ze ook niet doorverkopen. Wij behandelen de verkregen gegevens vertrouwelijk. De verwerking van de gegevens gebeurt in overeenstemming met de eisen uit de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

 • U hebt het recht op dataportabiliteit.
 • Het is mogelijk om u persoonsgegevens over te dragen.
 • U hebt het recht om uw persoonsgegevens in te zien.
 • U hebt het recht om uw persoonsgegevens te laten wijzigen.
 • U hebt het recht om uw persoonsgegevens volledig te laten verwijderen.
 • U hebt het recht om uw toestemming om gegevens te verwerken altijd weer in te trekken.
 • Vanaf het moment dat u de toestemming intrekt mogen we dan geen gegevens meer van u verwerken.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Suppportanddonate neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons op. Suppportanddonate behoudt zich het recht de gegevens te openbaren wanneer dit wettelijk is vereist dan wel wanneer Suppportanddonate dit gerechtvaardigd acht om te voldoen aan een juridisch verzoek/proces of om de rechten, eigendom of veiligheid van Suppportanddonate te beschermen. Daarbij trachten wij altijd u recht op privacy zoveel mogelijk te respecteren.

Naar homepage